សហគមន៍​ខិត្តប័ណ្ណ​និង​ព្រះគម្ពីរ

ស្វាគមន៍​មក​កាន់​សហគមន៍​ខិត្តប័ណ្ណ​និង​ព្រះគម្ពីរ។គោលបំណង​នៃ​សហគមន៍​ខិត្តប័ណ្ណ​និង​ព្រះគម្ពីរ​ គឺ​ចូលរួម​ផ្សាយ​ដំណឹង​ល្អ​អំពី​សេចក្ដី​មេត្តាករុណា ​និង​សេចក្តីសង្គ្រោះ​តាមរយៈ​ព្រះយេស៊ូវ​គ្រីស្ទ។


មិត្ត​សម្រាប់​អ្នក

Jesus is your friend

ដ្បិត​ព្រះ​ទ្រង់​ស្រឡាញ់​មនុស្ស​លោក ដល់​ម្លេះ​បាន​ជា​ទ្រង់​ប្រទាន​ព្រះ​រាជបុត្រា​ទ្រង់​តែ១ ដើម្បី​ឲ្យ​អ្នក​ណា​ដែល​ជឿ​ដល់​ព្រះ​រាជបុត្រា​នោះ​ មិន​ត្រូវ​វិនាស​ឡើយ​ គឺ​ឲ្យ​មាន​ជីវិត​អស់​កល្បជានិច្ច​វិញ (យ៉ូហាន ៣:១៦)

ព្រះពិតតែមួយ

តើអ្នកស្គាល់ទ្រង់ទេ?

ដ្បិតព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់នៅតែ
ដដែល គឺពីថ្ងៃម្សិល ថ្ងៃនេះ ហើយ
ទៅដល់អស់កល្បជានិច្ចតទៅ
ហេព្រើរ (១៣:៨)